{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Qualitat de l'aire per parades

Es mostra la situació actual de la contaminació atmosfèrica dels contaminants NO2, PM10 i O3, en les diferents parades de la xarxa d'FGC. La qualitat de l'aire es mostra també a través de l'índex IQAM (Índex de Qualitat de l'Aire Metropolità) i un codi de colors per a facilitar la lectura. 

Important: les dades mostrades tenen caràcter merament orientatiu. 

Les dades utilitzades provenen de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, proporcionades pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.