{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Formes GTFS_shapes

Les formes descriuen l'itinerari físic que realitza un vehicle i vénen definides en l'arxiu shapes.txt (format GTFS). Les formes s'associen amb viatges individuals i es componen d'una seqüència de punts. El traçat ordenat dels punts proporciona la ruta del vehicle. No és necessari que els punts coincideixin amb les ubicacions de les parades.

Per a més informació sobre el format GTFS consulteu: https://developers.google.com/transit/gtfs/reference?hl=es#term-definitions

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.