{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Posicionament dels trens _Geotren

Dades relatives a Geotren, iniciativa que permet geolocalitzar les unitats de tren en temps real. Les dades permeten conèixer en tot moment en quin punt d'un recorregut es troba un tren, la seva destinació, les pròximes parades i el seu compliment horari.

Per a més informació pot consultar la web de Geotren: https://geotren.fgc.cat

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.