{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Viatges GTFS_trips

Defineix els viatges de cada ruta (format GTFS). Un viatge és una seqüència de dues o més parades que té lloc durant un període de temps específic. 

Per a més informació sobre el format GTFS consulteu: https://developers.google.com/transit/gtfs/reference?hl=es#term-definitions

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.